1

Sezoni i ulët 1 Tetor 2018
deri 15 Prill 2019

Sezoni i mesëm 16 Prill 2019
deri 15 Qershor 2019

Sezoni i lartë 16 Qershor  2019
deri 30 Shtator 2019

Çmimi dhomë çift

Çmimi dhomë teke

Çmimi dhomë treshe

Çmimi dhomë çift

Çmimi dhomë teke

Çmimi dhomë treshe Çmimi dhomë çift

Çmimi dhomë teke

Çmimi dhomë treshe

Person

15 euro BB

25 euro HB

35 euro FB

Person

20 euro BB

30 euro HB

40 euro FB

Person

13 euro BB

23 euro HB

33 euro FB

Person

20 euro BB

30 euro HB

40 euro FB

Person

30  euro BB

40 euro HB

50 euro FB

Person

15 euro BB

25 euro HB

35 euro FB

Person

 

40 euro HB

50 euro FB

Person

 

55 euro HB

65 euro FB

Person

 

35 euro HB

45 euro FB

**Ofertë speciale për Verë / Sezoni i lartë – Duke filluar nga 15 Euro / Person**(sipas disponueshmerise!)

Suita gjatë sezonit të lartë – 75 euro/BB

Shënime:
BB = Qëndrimi dhe mëngjesi
HB = Qëndrimi, Mëngjesi, Darka
FB = Qëndrimi, Mëngjesi,Dreka dhe Banket në Darkë. Të përfshira verë dhe birrë
Ditore: Mengjes 7.30 am – 10.30 am, Drekë 13.00 am – 15.30 pm, Darkë 19.00 pm – 23.00 pm
Dhomat janë të disponueshme për 2 persona, 2+1 persona dhe 2+2 persona.
Fëmijët nën 4 vjeç janë falas.
Fëmijët 4 deri në 12 janë me gjysmë çmimi.
Ne bashkëpunojmë me agjenci udhëtimi (komision 10%), kontrata individuale dhe grupe (komision 12%).