1

Çmimet e dhomave

Partnerë të nderuar në fushen e Turizmit, Hotel Regina i ndodhur në Radhimë, Vlorë, ka në dispozicionin tuaj gjatë sezonit 2015, 60 dhoma të pajisura me të gjitha kushtet.

Sezoni i ulët 1 Tetor 2015
deri 15 Prill 2016

Sezoni i mesëm 16 Prill 2016
deri 30 Qershor 2016

Sezoni i lartë 1 Korrik 2016
deri 30 Shtator 2016

Çmimi dhomë çift

Çmimi dhomë teke

Çmimi dhomë treshe

Çmimi dhomë çift

Çmimi dhomë teke

Çmimi dhomë treshe Çmimi dhomë çift

Çmimi dhomë teke

Çmimi dhomë treshe

Person

15 euro BB

23 euro HB

30 euro FB

Person

20 euro BB

30 euro HB

40 euro FB

Person

13 euro BB

20 euro HB

27 euro FB

Person

20 euro BB

28 euro HB

35 euro FB

Person

30  euro BB

38 euro HB

45 euro FB

Person

15 euro BB

23 euro HB

30 euro FB

Person

30 euro BB

38 euro HB

45 euro FB

Person

38 euro BB

48 euro HB

55 euro FB

Person

25 euro BB

33 euro HB

40 euro FB

**Ofertë speciale për Verë / Sezoni i lartë – Duke filluar nga 15 Euro / Person**

Suita gjatë sezonit të lartë – 75 euro

Shënime:
BB =Qëndrimi dhe mëngjesi
FB = Qëndrimi, Mëngjesi,Dreka dhe Banket në Darkë. Të përfshira verë dhe birrë
Ditore: Mengjes 7.30 am – 10.30 am, Drekë 13.00 am – 15.30 pm, Darkë 19.00 pm – 23.00 pm
Dhomat janë të disponueshme për 2 persona, 2+1 persona dhe 2+2 persona.
Fëmijët nën 4 vjeç janë falas.
Fëmijët 4 deri në 14 janë me gjysmë çmimi.
Ne bashkëpunojmë me agjenci udhëtimi (komision 10%), kontrata individuale dhe grupe (komision 15%).